W związku z rozwojem klubu i uruchomieniem nowej strony internetowej, zapraszamy wszystkich zawodników oraz ich opiekunów do obowiązkowego wypełnienia deklaracji on-line >>DEKLARACJA<< 

Prosimy, aby każdy zapoznał się (przeczytał, obejrzał) materiały na temat dekalogu FIS >>ZOBACZ<< Zapoznanie się z kodeksem zachowania na stoku jest obowiązkowe. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z tym, że każdy zawodnik zna kodeks i wie jak bezpiecznie zachować się na stoku.