Uwaga Zawodnicy!


18 grudnia na stoku Malta-Ski odbędą się nasze drugie zawody klubowe. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! Dla każdego uczestnika przewidziana jest świąteczna niespodzianka.

Dla zawodników z treningu o 14:30 rozgrzewka podczas treningu, start zawodów około 15:45.
Dla zawodników z treningu o 16:00 rozgrzewka podczas treningu, start zawodów około 16:15. Po zawodach ciąg dalszy treningu.

Podsumowanie i wyniki z rozdaniem nagród około 17:15.

Medale za I, II i III miejsce. Nagrody dla wszystkich.

Pomiar czasu już nowym urządzeniem, punktacja wg FIS za pierwsze 30 najlepszych czasów wg klasyfikacji generalnej mieszanej, generalnej dziewcząt i chłopców oraz wiekowej.